Øland Medborgerhus

ue

Øland Medborgerhus

Øland Medborgerhus er en institution henhørende under Netværk Øland og bestyrelsen for Øland Medborgerhus er den samme som for Netværk Øland

Ledelsen er af Netværk Øland bemyndiget til at drive medborgerhuset ifølge lejeaftalens bestemmelser og skal på Netværk Ølands årlige repræsentantskabsmøde aflægge beretning om medborgerhuset drift og økonomi.

Nyheder

Repræsentantskabsmøde

onsdag den 25. februar 2015

- se referat

- se de nye vedtægter

Mød os på facebook

Bestyrelsen:

Hardy Lauridsen

Telefon: 98233536

Bjarne Frost

Telefon: 98236223

Kaj Jacobsen

Telefon: 98236024

E-mail: kajplads@10mb.dk

Leif Mortensen

Telefon: 22184950

Peter Thuesen

Telefon 98236181

Svend Åge Jørgensen

Telefon: 98236205 og 29866205

E-mail: gamle@petermartin.dk

Karen-Margrethe Lauridsen

Telefon: 98233536

E-mail: karen@kmlprivat.dk

Formand

Næstformand

Valgt som repræsentant blandt de fremmødte

for 1 år

Repræsentant i Landdistriktsrådet

og sekretær og webmaster