Øland Medborgerhus

ue

Øland Medborgerhus

Øland Medborgerhus blev stiftet den 1. august 2011 af Netværk Øland. Formålet med Øland Medborgerhus er at sikre,  at borgerne på Øland og i de omkringliggende lokalsamfund fortsat har et lokalt samlingssted efter lukning af Øland-Langeslund Skole.

Øland Medborgerhus er dermed stedet hvor områdets foreninger, klubber mv. kan holde deres arrangementer som naturligt knytter sig til et landsbysamfund i form af idrætsaktiviteter, kulturelle aktiviteter og foreningernes behov for lokaler til mødeafholdelse mv.

Andre brugere kan anvende medborgerhuset mod betaling, som medborgerhuset fastsætter i hvert enkelt tilfælde.

Medborgerhuset er forpligtiget til at stille klasselokaler, mødelokaler, gymnastiksal og omklædningsrum mv. vederlagsfrit til rådighed for hidtidige brugere.

Skoler, institutioner, dagplejere og foreninger, der efter folkeoplysningsloven er godkendt som tilskudsberettigede i Jammerbugt Kommune, har ret til vederlagsfrit at benytte gymnastiksal og tidligere klasseværelser.

Nyheder

Repræsentantskabsmøde

onsdag den 25. februar 2015

- se referat

- se de nye vedtægter

Mød os på facebook